தாமிரபரணியைப் போற்றும் தமிழ்ப் பாடல்

தாமிரபரணியைப் போற்றும் பாடல் – பரத்வாஜ் இசையில்